Radimo na poboljšanju funkcionalnosti web site 3dprint.ba. Molimo posjetite www.snea.ba

Kompatibilni toner je novi toner koji nije izrađen od strane originalnog proizvodžača printera (OEM).
Kompatibilni toneri u našoj ponudi su Premium kvalitete, potpuno sigurni za upotrebu kako u pogledu kvalitete tako i povrede patentnih prava OEM-a (IP safe).
Obnovljeni toneri iz naše proizvodnje sadrže više od 60% novih zamjenjenih dijelova uz obaveznu kontrolu kvalitete otiska. Materijal koji koristimo prilikom obnove zadovoljava sve uslove iz Directive 1999/45/EC o potencijalno opasnim materijama po zdravlje i okolinu.
Obnovljeni toneri iz naše proizvodnje u potpunosti zadovoljavaju ISO/IEC 19752 i ISO/IEC 19798 koji definira broj ispisanih strana ovisno o procentu pokrivenosti.
Visoko-kvalitetne tinte koje koristimo za punjenje ketridža su bez izuzetka proizvedene u Njemačkoj u firmi OCP GmbH i njihov kvalitet je pod stalnim nadzorom. Tinta kojom ćemo napuniti vaš ketridž je jednaka tinti u originalnom ketridžu po sastavu, pigmentaciji i viskozitetu.